About us

          Klaire’ Organic store ก่อตั้งโดยแพทย์ผู้ชำนาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและเวชศาสตร์ป้องกัน จากความรู้กว่า 15 ปี ในสาขาที่คุณหมอชำนาญซึ่งมุ่งเน้นที่การดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆ , รักษาสภาพร่างกายให้คงความเยาว์วัย และชะลอความเสื่อมอันเกิดจากความชรา ทำให้คุณหมอตระหนักเป็นอย่างดีว่า อาหารที่เราทานเข้าไปหรือสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันรอบๆ ตัวเรานั้น บางอย่างมีการปนเปื้อนด้วยสารที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย เช่น สารก่อมะเร็ง สารก่อภูมิแพ้ ซึ่งสารเหล่านี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายระยะหนึ่ง อาจทำให้ร่างกายเกิดปฏิกิริยาที่ไม่ดีบางอย่าง เช่น โรคภูมิแพ้ โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็ง รวมถึงภาวะฮอร์โมนไม่ปกติ เป็นต้น ดังนั้นคุณหมอจึงได้เสาะแสวงหาผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษมาใช้เองและแนะนำคนไข้ให้หามาใช้ด้วย แต่คนไข้มักประสบปัญหา เช่น จะไปหาจากไหนดี ? ที่หามาได้ ปลอดภัยจริงหรือเปล่า? อยากให้คุณหมอมาช่วยเลือกด้วยกันจังเลย?  

          จากเหตุผลดังกล่าว คุณหมอจึงได้ก่อตั้ง Klaire’ Organic store ขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ 100 % สำหรับผู้ที่สนใจ โดยสินค้าทุกชิ้น คุณหมอเป็นผู้คัดกรองและทดลองใช้ด้วยตัวเองทั้งสิ้น รวมถึงให้คนในครอบครัวใช้ด้วยจริงๆ จึงมั่นใจได้ว่า สินค้าทุกชิ้นมีความปลอดภัย ปราศจากสารที่ก่ออันตรายแก่ร่างกาย และมีคุณภาพในระดับที่คุณหมอใช้เองแล้วดีจึงบอกต่อ