การคืนสินค้า

  1. ไม่ต้องกังวลหากคุณสั่งสินค้าผิดอันหรือผิดเฉดสี ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับเราได้ในสภาพเดิม (โดยปิดสนิท และยังไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าจากเรา เรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินเต็มจำนวน
  2. กรุณาส่งสินค้าที่ต้องการคืนกลับมาทาง EMS หรือ Kerry express เท่านั้น  (เพื่อให้สามารถติดตามสินค้าได้) โดยลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้าคืนทั้งหมดเอง ยกเว้นกรณีการคืนสินค้าอันเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัท หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น เมื่อเราได้รับสินค้าคืนจากท่าน เราจะคืนเงินค่าจัดส่งตามจริง โดยท่านจะต้องแสดงใบเสร็จค่าส่งต่อเราด้วยทุกครั้ง
  3. ด้วยเหตุผลด้านอนามัยและการรักษาสภาพของสินค้า เราจะรับคืนเฉพาะสินค้าที่อยู่ในสภาพเดียวกับที่ลูกค้าได้รับจากทางเราและถูกส่งคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น  ดังนั้นหากท่านได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเปิดใช้ และถ้าพบว่าท่านสั่งสินค้าผิด กรุณาอย่าเปิด และอย่าใช้ กรุณารีบติดต่อเราโดยเร็ว นอกจากนี้โปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้นอย่างดีก่อนส่งกลับมา เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นจะมาถึงอย่างปลอดภัยในสภาพปกติ
  4. สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการแลกเปลี่ยนหรือคืน กรุณาติดต่อทางอีเมล์ info@klaireorganic.com  เมื่อเราได้รับคำร้องของท่าน เราจะติดต่อท่านผ่านทางอีเมล์
    หรือโทรศัพท์โดยเร็ว
  5. เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้

- สินค้าที่ไม่ได้ซื้อมาจาก klaireorganic.com

- ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการเปิดหรือใช้แล้ว

- สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมาจากการส่งคืนของลูกค้า

- สินค้าที่คืนไม่ได้อยู่ในสภาพเดียวกับที่ลูกค้าได้รับจากเรา

- ลูกค้าไม่นำส่งสินค้า คืนใบเสร็จตัวจริง  ของสมนาคุณ และ/หรือ อื่นๆของสินค้า กลับมาให้เราภายในเวลาที่กำหนด

- ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า