ขอแนะนำ KLAIRĒ NATURAL by KLAIRĒ CLINIC
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลผิวและเส้นผม Non-toxic  สกัดจากสมุนไพรไทยที่ขึ้นตามธรรมชาติและพืชที่ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์เท่านั้น ปลอดสารอันตรายในทุกๆ ขั้นตอนการผลิต ใช้ได้ทุกวันอย่างปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดีและชิวิตที่ยืนยาวอย่างมีความสุขของคุณและคนที่คุณรัก...

other events you may know