สารที่รบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ

          สารเคมีเหล่านี้เลียนแบบผลกระทบของฮอร์โมนธรรมชาติที่ผลิตโดยระบบต่อมไร้ท่อ ทำให้ร่างกายของเราได้รับสัญญานผิดพลาดหลงผิดว่าสารเคมีสังเคราะห์เหล่านี้เป็นฮอร์โมนที่ร่างกายผลิตเอง กระบวนการทางธรรมชาติของร่างกายจากฮอร์โมนจึงถูกก่อกวนและส่งผลกระทบในการทำงานของร่างกาย
 
          อ้างอิงจาก NIEHS สารก่อกวนต่อมไร้ท่ออาจทำให้เกิด:
          1.การลดความสมบูรณ์ของการเจริญพันธ์ของเพศชายและการลดลงของจำนวนเพศชายที่เกิด
          2.ความผิดปกติในระบบสืบพันธุ์ของชาย
          3.ปัญหาสุขภาพการเจริญพันธุ์ของสตรี, การเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วผิดปกติ, ความเสื่อมถอยของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์
          4.เพิ่มอัตราเสี่ยงของมะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่และมะเร็งต่อมลูกหมาก
          5.เพิ่มอัตราการเกิด autoimmune(ภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง) และโรคความเสื่อมของระบบประสาทบางชนิด 
 

 

 
Please check ingredient in your product 
 
 
 
Please make sure that all products are safe for baby and children
check ingredients before using 
 
 
 

✔️พญ.พัฒศรี เชื้อพูล ( Patsri Chuepool,M.D.)

References : Samuel S. Epstein, MD. Toxic Beauty, 1990   

other events you may know