LUXES PROMOTION

Pleasse call

Skin Type :

Specialty :

รายละเอียดโปรโมชั่น


เมื่อซื้อ Hydra Filler, Lifter และ Stay Young ทุกสูตรรับส่วนลดพิเศษ จากราคาปกติค่ะ


 ถึง 30 กันยายน 2564 นะคะ
.
เงื่อนไขโปรโมชั่น
สงวนสิทธิ์เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการนะคะ
.
ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการมีดังนี้ค่ะ


 2 Seconds Hydrafiller ขนาด 50ml. ราคา 4,900 บาท เหลือเพียง 4,508 บาท


2 Seconds Lifter ขนาด 50ml. ราคา 5,300 บาท เหลือเพียง 4,876 บาท


2 Seconds Stay Young ขนาด 50ml. ราคา 5,300 บาท เหลือเพียง 4,876 บาท


Elixirum Hydra Filler ขนาด 30ml. ราคา 5,300 บาท เหลือเพียง 4,876 บาท


Elixirum Lifter ขนาด 30ml. ราคา 6,000 บาท เหลือเพียง 5,520 บาท


 Elixirum Stay Young ขนาด 30ml. ราคา 6,000 บาท เหลือเพียง 5,520 บาท

Related Products

"ไม่มีรายการสินค้า"