นี่เป็นเรื่องราวของฉันแคลร์ออร์แกนิก (2)

 
          มีหลายคนถามว่าทำไมจึงจริงจังกับเรื่องผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในระหว่างตั้งครรภ์? ทำไมฉันพยายามอย่างหนักที่บินไปต่างประเทศเพื่อซื้อสินค้าออร์แกนิกและปลอดสารอันตรายเพื่อมาใช้ตอนตั้งครรภ์ ?

          สาเหตุใดที่เราควรมีความตระหนักเกี่ยวกับการได้รับสารเคมีของทารกในครรภ์ที่ผ่านมาจากมารดา?
          1. ทารกในครรภ์มีความไวต่อสารเคมีที่เป็นพิษมากกว่าผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งเด็ก ดังนั้นการมีปฏิกิริยากับสารพิษที่ได้รับอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายได้มากกว่า
          2. Blood-brain barrier (,แนวกั้นระหว่างเลือดกับสมอง : ช่วยป้องกันสมองจากสารแปลกปลอมที่โมเลกุลใหญ่) ในทารกในครรภ์ยังพัฒนาไม่เต็มที่ ซึ่งหมายความว่าสารเคมีที่เป็นพิษอาจก่ออันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลางได้
          3. ทารกในครรภ์เพศหญิงจะเกิดมาพร้อมกับไข่ ซึ่งมีโอกาสที่จะกลายเป็นทายาทในอนาคต ซึ่งหมายความว่าคนรุ่นต่อไปอาจได้รับผลกระทบจากการได้รับสารพิษ
          4. สารเคมีบางชนิดมีผลฮอร์โมน ที่ส่งผ่านจากมารดา สู่ทารกเพศชาย อาจออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเพศหญิงที่ และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาฮอร์โมนตามธรรมชาติของทารกเพศชาย.

 

✔️พญ.พัฒศรี เชื้อพูล ( Patsri Chuepool,M.D.) 

other events you may know